Starten i 2008

Hvordan det hele startede

Idræt om dagen

Hvordan det hele startede:

Erna og Ernst Vestesen beretter herom:

Erna og jeg havde igennem længere tid talt om, at det kunne være spændende at lave aktiviteter for vores aldersgruppe.

Da vi så fik bygget Hal 2, tog vi kontakt til bestyrelsen for SGI Gymnastik og forespurgte, om de havde nogle, der kunne tænke sig at være med til at starte Idræt om dagen.

Der kom positivt svar tilbage med, at Lise Thimsen og Sonja Skovgaard gerne ville være med. Jeg (Ernst) var på det tidspunkt formand for SGI Veteraner. Så det blev et samarbejde mellem SGI Gymnastik og SGI Veteraner. Vi indkaldte til et møde i september 2008 i Guldager Idrætscenter, hvor vi havde inviteret DGI´s konsulent Hans Verner Frandsen, deltagere ved mødet var også SGI Veteraners bestyrelse Esther Freund, Kurt Sørensen, Hans Kristensen, Ernst Vedstesen og fra SGI Gymnastik Lise Thimsen og Sonja Skovgaard samt Verner Freund og Erna Vedstesen. Hans Kristensen ønskede ikke at være med i styregruppen for Idræt om dagen.

Alle i styregruppen var positive og konceptet kender I jo, det er det samme koncept vi har i dag med ganske små ændringer.

Vi inviterede gennem Hjerting Posten til den første Idræt om dagen den 4. november 2008, der kom 45 deltagere, vi havde seks aktivitetsdage inden jul med i alt 258 deltagere, som betalte 30 kr. pr. gang.

Vi kørte i realiteten, som en selvstændig forening. I august 2009 holdt vi et styregruppemøde, hvor vi blev enige om at stifte en selvstændig forening og holdt stiftende generalforsamling med egne vedtægter. Vi valgte en bestyrelse, og det blev Ernst Vedstesen som formand, næstformand Lise Thimsen, kasserer Verner Freund, medlem af bestyrelsen Sonja Skovgaard og Erna Vedstesen.

Ansøgning om godkendelse blev sendt til Esbjerg Kommune i september 2009. og vi er medlem af DGI og er optaget i SGI Samvirke.

Det er en arbejdende bestyrelse vi har, og ægtefæller slipper heller ikke for at blive inddraget i daglige opgaver. Det fungerer fint, alle hjælper hinanden og der er altid et smil på.

Artikler fra starten 4. november 2008